Business Intelligence

Back in Business

Wij sluiten primaire en secundaire bedrijfsprocessen in. Wij begeleiden en managen bedrijfsprocessen en veranderingen. Tevens managen wij de analoge en digitale informatie en kijken of u goed voorbereid bent op de toekomst.

Business Intelligence betekent 'niets anders' dan slim omgaan met zakelijke gegevens. Maar een juiste toegepaste Business Intelligence is wel van enorme invloed op het functioneren van uw onderneming.
Nieuwe technologieën en de 24-uurs economie hebben ons voor nieuwe uitdagingen gesteld. Onderwerpen als employability, flexibele werkplekken (het nieuwe werken), digitalisering en competentie management winnen aan populariteit. Samen met deze ontwikkelingen veranderen informatiebehoeften van medewerkers steeds sneller om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Aanpassingen aan bestaande applicaties zijn vaak tijdrovend en kostbaar. Probleem is niet zozeer dat gegevens voor besluitvorming niet voorhanden zijn, maar dat het steeds meer inspanning en kosten vergt om die gegevens tijdig naar de juiste informatie te transformeren.

Aangezien Informatie overal ontstaat en gebruikt wordt is van belang dat naar de totale supply chain gekeken wordt om de juiste informatie binnen de juiste processen te integreren. Maicore benaderd de informatiebehoefte vanuit de bedrijfsdoelstellingen via schematische werkwijzen en methoden. Van daaruit worden de juiste keuzes gemaakt voor een optimale bedrijfsvoering.

Beyond the supply chain

Het afstemmen van het Business Intelligence-proces op en integreren in uw bedrijfsprocessen is essentieel om een strategisch voordeel te genereren uit Business Intelligence middels de u ter beschikking staande applicaties. Hierdoor kunnen uw medewerkers hun werk beter organiseren en sturen en zo aangesloten worden op de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen van de organisatie.

Kortom: haal meer rendement uit uw vroegere investeringen en de beschikking over dié informatie waarover u altijd al heeft willen beschikken. Zo heeft u niet alleen meer en beter inzicht maar vooral ook controle over en het managen van uw (big) data om de juiste, volledige managementinformatie real-time beschikbaar te kunnen stellen en zo uw dienstverlening, intern en extern verder te verbeteren. Van analyse tot beheer.

Interesse? Maak een afspraak.
Maicore Group helpt u op weg om intelligente keuzes te maken voor de toekomst. Bel meteen voor een afspraak en laat Business Intelligence u de weg wijzen naar meer succes!